Eisteddfod hynaf Cymru yn troi’n ddigidol!
Rhestr Testunau, Rheolau Cystadlu a Ffurflen Gofrestru ar gael o www.eisteddfodpowys.co.uk
Dyddiad Cau: Mehefin 11eg, 2021
Dyddiad y Steddfod: Gorffennaf 10fed, 2021